Partial case

CASES

 • Foshan huaxia hotel
 • Qingyunpu administrative service center
 • Jingdong luding furniture city in nanchang
 • Venice Oriental international hotel Beijing
 • Guangzhou nansha administrative center
 • Hoergo port in xinjiang
 • God bless the city of shunde
 • Walmart dongguan
 • Guangzhou television tower
 • The world financial building in Shanghai
 • Xi deng lai international hotel, chongqing
 • Guangzhou financial centre