Partial case

CASES

  • Guangdong liansu headquarters building
  • Jiangxi jiangzhong group office building
  • Nanhai piano factory
  • Sf refinery plant, xiaoshan airport, zhejiang province
  • Toyota factory in guangzhou
  • Dujiang automobile factory in yangzhou, jiangsu
  • Hunan xiang dianchang pump casting co. LTD
  • Liansu heshan factory
  • CBD